Одбрана завршних радова

Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Радак Марија 289/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Фурнири и слојевите плоче,
Тема: Технолошки процес производње сечених фурнира.
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. сци Дамјан Станојевић, ментор
 3. мр Зоран Јањић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ранђеловић Наталија 257/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Стабилност друмских моторних возила.
Састав Комисије:
 1. др Слободан Стефановић, председник
 2. др Небојша Димитријевић, ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Крстић Александар 231/ТД браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Фурнири и слојевите плоче,
Тема: Технолошки процес производње љуштених фурнира.
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. др Дамјан Станојевић, ментор
 3. др Зоран Јањић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорђевић Вања 277/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Систем за кочење моторних возила.
Састав Комисије:
 1. др Слободан Слободан, председник
 2. др Небојша Димитријевић , ментор
 3. мр Горан Петковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.
Дана 19.12.2019 год. у 11:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Марија Станојковић 343/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Основи економије,
Тема: "Породична предузећа у Србији".
Састав Комисије:
 1. др Милица Станковић, председник
 2. др Гордана Мрдак, ментор
 3. др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 16.12.2019.г.
Дана 18.12.2019 год. у 08:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорђе Димић 87/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Заштита биодиверзитета,
Тема: "Заштита белоглавог супа (Gyps fulvus) у Србији.
Састав Комисије:
 1. др Гордана Богдановић, председник
 2. др Јована Џољић, ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 13.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања