Одбрана завршних радова

Дана 3.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ЦВЕТКОВИЋ 329/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент САЊА ТАСКОВИЋ 349/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ПОСЛОВНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент САНДРА СИМИЋ 350/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,
Тема: СВОЈИНА У ТРЖИШНОЈ ЕКОНОМИЈИ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 3.10.2019 год. у 10:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент БРАТОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ 6/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА,
Тема: СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА КАО ФАЗА У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 30.9.2019.г.
Дана 30.9.2019 год. у 12:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент АЛЕКСАНДРА СТАМЕНКОВИЋ 297/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  CNC - ТЕХНОЛОГИЈЕ,
Тема: ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ У ФАБРИЦИ "SWISSLION" ТАКОВО.
Састав Комисије:
 1. Мр Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Зоран Јањић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 26.9.2019.г.
Дана 26.9.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент АРСИЋ ДРАГАНА 293/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИЉНИХ ПРОИЗВОДА,
Тема: КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗНАЧАЈ ПИВСКОГ ЈЕЧМА У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ ПИВА.
Састав Комисије:
 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 23.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања