Одбрана завршних радова

Дана 26.9.2019 год. у 09:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛОШ РИСТИЋ 93/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ УЗРОКОВАНЕ ЗАГАЂИВАЊЕМ АТМОСФЕРЕ.
Састав Комисије:
 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 23.9.2019.г.
Дана 26.9.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЕМИЛИЈА ДУШАНОВИЋ 218/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
Тема: КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДУЗЕТНИКА КАО УСЛОВ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, ментор
 3. ДР СВЕТЛАНА ТРАЈКОВИЋ, члан
У Врању, 23.9.2019.г.
Дана 25.9.2019 год. у 08:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СПАСИЋ АЛЕКСАНДАР 281/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: ДИЈАГНОСТИКА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА.
Састав Комисије:
 1. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, члан
У Врању, 20.9.2019.г.
Дана 25.9.2019 год. у 11:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТРАХИЊА ЂОРЂЕВИЋ 303/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА ВОЋА И ПОВРЋА,
Тема: ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА СУВЕ МАТЕРИЈЕ У ПЛОДОВИМА МАЛИНА КОЈЕ СЕ УЗГАЈАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ВРАЊА.
Састав Комисије:
 1. МР ЈАСМИНА СТОЈИЉКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, ментор
 3. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, члан
У Врању, 20.9.2019.г.
Дана 19.9.2019 год. у 10:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МАРИНА СТОШИЋ 7/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  МЕНАЏМЕНТ,
Тема: КОНФЛИКТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Светлана Трајковић, ментор
 3. Др Гордана Мрдак, члан
У Врању, 16.9.2019.г.
Дана 19.9.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТЕФАН АРСИЋ 1/ПМ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,
Тема: МОДЕЛИ И ОБЛИЦИ ПОСЛОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА.
Састав Комисије:
 1. Др Милица Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Бранислав Станисављевић, члан
У Врању, 16.9.2019.г.

Пројекти , награде и признања