Одбрана завршних радова

Дана 19.9.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Лидија Стојановић 90/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Одрживи развој,
Тема: Одрживи развој од глобалног до локалног нивоа.
Састав Комисије:
 1. Мр Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 16.9.2019.г.
Дана 19.9.2019 год. у 08:30 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Маријана Симоновић 264/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Моторна возила,
Тема: Конструктивна извођења и карактеристика савремених преносних механизама код моторних возила.
Састав Комисије:
 1. Мр Горан Петковић, председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 16.9.2019.г.
Дана 19.9.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Дијана Димитријевић 291/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија кондиторских производа,
Тема: Органолептичка својства тврдих бомбона.
Састав Комисије:
 1. Мр Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 16.9.2019.г.
Дана 10.7.2019 год. у 09:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Стефана Станковић 70/ЗЖС браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Екологија и заштита животне средине,
Тема: Бука и њен утицај на човека.
Састав Комисије:
 1. Мр Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, ментор
 3. Др ЉиљанаЂорђевић, члан
У Врању, 5.7.2019.г.
Дана 11.7.2019 год. у 10:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милош Момчиловић 286/ПТ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Технологија кондиторских производа,
Тема: Примена адитива у производњи колача у З.Р. "Весели колачић" из Врања .
Састав Комисије:
 1. Мр Јасмина Стојиљковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 5.7.2019.г.
Дана 16.05.2019. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Ђорић Никола 303/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,
Тема: УРЕЂАЈИ ЗА ГУШЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ САБИЈЕНОГ ВАЗДУХА.
Састав Комисије:
 1. МР ГОРАН ПЕТКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан
У Врању, 13.05.2019.г.

Пројекти , награде и признања