Одбрана завршних радова

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојановић Јована  230/ДС браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,

Тема: АНАЛИЗА ПАРАМЕТАРА ВОЗИЛА НА АЛТЕРНАТИВНИ ПОГОН.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Милосављевић Милан  143/СИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,

Тема: ВРСТА МАТЕРИЈАЛА И ЊИХОВА СВОЈСТВА.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Миљковић Јован  295/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: CNC СТРУГОВИ.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Манчић Стефан  291/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ,

Тема: МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ БРУШЕЊЕМ.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 30.10.2018. год. у 12,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Анђеловић Саша  257/МИ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА,

Тема: ХИДРОПНЕУМАТСКЕ МАШИНЕ И МОТОРИ.

Састав Комисије:

 1. МР ДРАГАНА ТРАЈКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Давидовић Миљан  259/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: ТРЖИШТЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања