Одбрана завршних радова

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Филиповић Филип  312/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,

Тема: СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Арсић Никола  298/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: ТРЖИШНА СТАЊА У ПРИВРЕДИ.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Томић Стефан  311/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: ПОРОДИЧНА ПРЕДУЗЕЋА.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стошић Дејан  310/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ,

Тема: ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКИ КОРЕНИ КЕНЗИЈАНСКЕ ЕКОНОМИЈЕ.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Петровић Никола  304/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,

Тема: МЕДИЈСКИ УТИЦАЈ НА ПОТРОШАЧЕ.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Дана 31.10.2018. год. у 10,30 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Недељковић Миљана  327/ПЕ браниће ЗАВРШНИ РАД

из предмета:  ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,

Тема: ОБЛИЦИ КОМУНИЦИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ОКРУЖЕЊЕМ.

Састав Комисије:

 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан

У Врању, 26.10.2018.г.

Пројекти , награде и признања