ЈАВНЕ НАБАВКЕ

20.10.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Закључен је Уговор о јавној набавци лож уља

  

12.09.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за набавку лож уља за календарску 2016. годину.

Позив за подношење понуда

Конкурcна документација

 

11.03.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Изабрана је најповољнија понуда за превоз студената у земљи и иностранству. Одлуку можете преузети у пдф формату.

 Одлука о избору најповољније понуде за превоз студената у земљи и иностранству

 

23.02.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Продужава се рок јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за превоз студената у земљи и иностранству за календарску 2016. годину.

Конкурсна документација - превоз студената у земљи и иностранству

 Продужење рока за подношење понуда - превоз студената у земљи и иностранству

11.02.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за превоз студената у земљи и иностранству за календарску 2016. годину.

Конкурсна документација - превоз студената у земљи и иностранству

 Позив за подношење понуда - превоз студената у земљи и иностранству

10.09.2014.

Расписан је тендер за набавку лож уља за грејање Школе. Конкурсну документацију можете преузети у пдф формату.

Позив за подношење понуда - набавка лоз уља
Конкурсна документација - набавка лоз уља

 

28.01.2014.

Поступак јавне набавке компјутерске опреме

Покреће се поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за куповину компјутерске опреме.

Позив за подношење понуде ЈНМВ КОМЈУТЕРСКА ОПРЕМА
Конкурсна документација ЈНМВ КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА
Конкурсна документација - ИСПРАВКА - ЈНМВ КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА

22.01.2014.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за превоз студената у земљи и иностранству за календарску 2014. годину.

Конкурсна документација за јавну набавку ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА
Позив за подношење пријаве за јавну набавку Превоз студената

 

 

23.10.2013.

Расписан је тендер за набавку лож уља за грејање Школе. Конкурсну документацију можете преузети у pdf формату.

Konkursna dokumentacija nabavka loz ulja.

 

11.10.2013.

Потписан је уговор за извођење радова за реконструкцију пода у просторијама Школе. Уговор можете преузети у пдф формату.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА за реконструкцију пода

 

26.09.2013.

Изабрана је најповољнија понуда за реконструкцију пода у Школи. Одлуку можете преузети у пдф формату.

Одлука о избору најповољније понуде за ПОД

 

16.09.2013

Покренут је поступак јавне набавке радове за реконструкција подова у учионицама и лабораторијама Школе. Документа можете преузети у пдф формату.

Реконструкција пода - Конкурсна документација за јавну набавку -под2013-09-16 - Реконструкција пода - Одлука о покретању поступка јавне набавке - ПОД
Реконструкција пода - ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

 

Пројекти , награде и признања