мр Јасмина Стојиљковић
предавач
кабинет број 1
термин консултација: уторак 13:00 - 14:30
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗВАЊЕ: Предавач
Ужа научна област: Технологија намирница животињског порекла

АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА

Избор у звање: 2013. г., Висока школа примењених струковних студија у Врању, Технологија намирница животињског порекла

Магистратура: 2007.г.  Факултет  пољопривредних наука и хране, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопље, Република Македонија, Технолошко инжењерство

Диплома: 1994.г. Технолошко-металуршки факултет, Универзитет  Св. "Кирил и Методиј" Скопље, Република Македонија, Технолошко инжењерство

СПИСАК ПРЕДМЕТА КОЈЕ НАСТАВНИК ДРЖИ НА СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА

 • Паковање и транспорт хране, ОСС ПТ (О)
 • Основи технологије анималних производа, ОСС ПТ (О) и ПЕ (ИБ)
 • Технологија млека/Технологија меса, ОСС (ИБ) ПТ
 • Биотехнологије у животној средини, ОСС (О) ЗЖС
 • Анализа опасности у храни, ОСС (ИБ) ЗЖС
 • Стручна пракса на ОСС (О) ПТ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (минимално 5 не више од 10)

 1. Jasmina Stojiljkovic. (2017). The Effect of The Technological Process and Essential Oil of Thyme Against Salmonella Enterica Serotype Enteritidis (D) ATCC 13076 in Egg Based Pasta, International Technology and Science Publications (ITS), Vol. 1, pp. 19-27.
 2. Jelena Markovic, Jasmina Stojiljkovic, Gordana Bogdanovic. (2017). Change of moisture content in yield of cherry treated by environmental parameters, International Journal of Latest Research in Engineering and Technology (IJLRET), ISSSN: 2454-5031, Vol. 03, Issue 04, april 2017., pp 8-12.
 3. Jelena Markovic, Jasmina Stojiljkovic, Svetlana Stevovic and Goran Markovic. (2016). The Research of Soil Qulity in some Places Pcinja Region for Breeding Fruit Crops. International Journal of Latest Research in Engineering & Technology (IJLRET), ISSN: 2454-5031, Volume 02 - Issue 07, July 2016, pp. 01-06.
 4. Jasmina Stojiljkovic, Jelena Stojiljkovic. (2016). Management system of food safety - ISO 22 000. Tenth Jubilee International Scientific Cоnference "The Power of Knowledge", pp. 706-710, 07-09 October 2016, Agia Triada, Greece.
 5. Jasmina Stojiljkovic, Zoran Stojiljkovic. (2015). Shigellosis by areas, years, monts, gender and age of populations in the Serbia. Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 11, pp. 9-14.
 6. Stojiljkovic Jasmina, Niksic Miomir, Stanisic Nikola, Stojiljkovic Zoran, Trajkovski Goran. (2015). Antimicrobial activity of sweet basil and thyme against salmonella enterica serotype Enteritidis in egg-based pasta. Archives of Biological Sciences, Vol. 67(1), pp. 213-221.
 7. Jasmina Stojiljkovic. (2011). The dynamic of the total number of bacteria in white soft cheese. Journal of hygienic engineering and design, ISBN 978-608-4565-03-1 pp. 312-315. EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Desing 2011 – Macedonia, 22 – 24 September 2011, Ohrid, Republic of Macedonia.
 8. Jasmina Stojiljkovic., V. Kakurinov. (2011). The dynamic of the number of coliform bacteria in white cheese. Biotechnology in Animal Husbandry, Book 2, Vol. 27 (3), pp. 1091 – 1096, ISSN 1450-9156, 3rd International Congress “New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock Production”, pp. 1091-1096, pp. 209-215, 5 – 7th October 2011, Belgrade, Republic of Serbia.
 9. Jasmina Stojiljković. (2010). Mikroflora sira/Микрофлора на сирењето, ISBN 978-86-7244-866-5 Zadužbina Andrejević, Beograd, Republic of Serbia
 10. V. Kakurinov, B. Petanovska-Ilievska, J. Stojiljkovic. (2008). Manual and Guide to Implementation, Maintenance, Upgrading, Inspection and Certification AOKKT / HACCP System”, pp. 115, MO-NO QUALITY, Vranje, Republic of Serbia.

ЗБИРНИ ПОДАЦИ НАУЧНЕ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

Укупан број цитата:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 1

ТРЕНУТНО УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

Домаћи:

Међународни: Meђународни програм Еко-школе/Еко-факултети чији је интелектуални власник "Фондација за едукацију у области ЗЖС", а национални оператер за Србију и једина овлашћена организација за спровођење програма су  Амбасадори одрживог развоја и животне средине са седиштем у Београду. Програм је подржан од  Програма УН за животну средину (УНЕП), организације УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) и Министарствa просвете, науке и технолошког развоја РС (допис број 451-02-00073/2013-09, од 16.01.2013. године), док је покровитељ програма Министарствo здравља РС (допис број 500-01-2287/2012-04, од 20.12.2012. године).

Координатор Еко-одбора ВШПСС: мр Јасмина Стојиљковић

УСАВРШАВАЊА

Уписане докторске студије на Факултету пољопривредних наука и хране, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" у Скопљу,  Република Македонија.

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

 1. Public Trainer according to EUREPGAP regulations for fruits and Vegetables, 12-13 May 2007, Incebo, Skopje, Republic of Macedonia.
 2. QMS Auditor/Lead Auditor based on ISO 9001:2008 Training Course, Corse/Module No, A17133, certified by IRCA, 13-17 July 2009, Skopje, Republic of Macedonia.
 3. Certificates of organic production - Training courses: Historical development of organic production, Common regulation in organic agricultural production, International and National legal regulations for organic production, Control and certification of organic agricultural production, Organic husbandry, Organic orchard, viniculture and viticulture, Organic gardening production, Organic live stock breeding production, Protection and control in organic production, Processing of organic food and labeling of organic products. 2011., Процерт, Скопје, Република Македонија.
 4. Обука на тему: Стандард SRPS ISO/IEC 17065:2013 – Оцењивање усаглашености, захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге, 16.06.2015., Агенција за консалтинг Констан, Београд, Република Србија.
 5. Auditor for Agricultural Labor Practices Code (ALP), Implementation System Review, Classroom Training, 23-27.11.2015., Dalfsen, Netherlands; Verite, USA.
 6. Training Course for Farm Management Practice General Requirements to Global G.A.P. for Fruit and Vegetable, Version 2013, 15-16. 12. 2015., Владичин Хан, Србија. Certification Body at TUEV GROUP Skopje, Macedonia, partner of TÜV Austria Cert for Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Macedonia.
 7. Обука на тему: Измене и побољшања у документацији процеса сертификације производа, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065:2012, 16.01.2016. г., Control Union Danube, D.O.O., Београд, Република Србија.
 8. Обука за контролисање према захтевима ЕU регулативе, NOP и JAS, 30.01.2016.г., Control Union Danube, D.O.O., Београд, Република Србија.
 9. Обука на тему: Узорковање на бази ризика – Резидуе пестицида у органским производима, 02.04.2016. г., Control Union Danube, D.O.O., Београд, Република Србија.
 10. HACCP administrator based on the requirements of the Codex Alimentarius CAC / RCP 1-1969 Rev. 4 2003, 05.04.2016., Технолошки факултет, Нови Сад, Република Србија.
 11. External Assessment, Farm Auditor, PMI Agricultural Labor Practices (ALP) Program, 12-07-2017 – 29-07-2017, Pelagonia, Povardarie and East Macedonia, Republic of Macedinia.
 12. CUC in house training: Organic manual update and auditing, Date: 23 March 2017, Location: Skype, Trainer: Dániel Syalai, Organization: Control Union, Belgrade, Republic of Serbia.
 13. Експертско ангажовање у својству техничког експерта за питања безбедности хране и водећег проверивача за стандарде ISO 9001:2015 - Системи менаџмента квалитетом, са специјалностима за кодове по европској номенклатури означене као EA 01 Agriculture, fishing, EA 03 Food products, beverages and tobacco i EA 37 Education, водећег аудитора за ISO 22000:2005 – Системи менаџмента безбедношћу хране и водећег аудитора за HACCP, United Registrar of Systems South d.o.o., Ниш, Србија.

Рецензија рада у међународном часопису

African Journal of Microbiology Research, чланство у рецензетској комисији за оцену рада под насловом Cotribution of a natural starter culture in the ripening of a goat's milk cheese (Certificate Number AJMR10265233395).

Уређивање међународног научног часописа

Editorial Bord Member for International Journal of Food Science and Biotechnology, Science Publishing Group. http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=614.