РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

др Љиљана Ђорђевић
професор струковних студија
канцеларија директора
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
ljiljana.djordjevic@visokaskola.edu.rs

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈУ

др Гордана Мрдак
професор струковних студија
кабинет број 1
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
gordana.mrdak@visokaskola.edu.rs

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НАСТАВУ

др Небојша Димитријевић
професор струковних студија
канцеларија помоћника директора
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
nebojsa.dimitrijevic@visokaskola.edu.rs

ШЕФОВИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, ОСС

др Слободан Стефановић
професор струковних студија
кабинет број 3
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
slobodan.stefanovic@visokaskola.edu.rs

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОСС

др Гордана Богдановић
професор струковних студија
кабинет број 4
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
gordana.bogdanovic@visokaskola.edu.rs

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, ОСС

мр Јасмина Стојиљковић
предавач
кабинет број 4
термин консултација: понедељак 13:00 - 14:30
jasmina.stojiljkovic@visokaskola.edu.rs

ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА
ИНЖ. НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА, ОСС

сци Дамјан Станојевић
предавач
кабинет број 5
термин консултација: петак 13:00 - 14:30
damjan.stanojevic@visokaskola.edu.rs

ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА, ОСС

др Милица Станковић
професор струковних студија
кабинет број 1
термин консултација: петак 13:00 - 14:30
milica.stankovic@visokaskola.edu.rs

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ, ССС

др Срђан Тасић
професор струковних студија
кабинет број 6
термин консултација: четвртак 13:00 - 14:30
srdjan.tasic@visokaskola.edu.rs

Пројекти , награде и признања