ЦЕНОВНИК ПРУЖАЊА УСЛУГА НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ВРАЊУ

1. Школарина за шк.2018/19.год. за студенте који плаћају школарину 50.000,00
2. Обнова апсолвентског стажа (стари програм 10.000,00
3. Школарина за шк.2018/19.годину за стране држављане је 1000 ЕУРА у динарској против вредности
4. Студенти који плаћају школарину као и студенти који понове годину студија а уписани су о трошку буџета за полагање једног испита плаћају 900,00
5. После трећег неуспелог полагања студенти полажу пред Комисијом и плаћају за полагање испита 5.000,00
6. Надокнада за оверавање семестра после истека рока за оверу семестра 3.000,00
7. Надокнада за пријављивање испита после истека рока за пријаву испита 800,00
8. Надокнада за признавање испита - по испиту 1.500,00
9. Осигурање и студентски стандард 5.000,00
10. Издавање дупликата индекса 3.000,00
11. Издавањe дипломe 16.000,00
12. Издавање дупликата дипломе 6.000,00
13. Испис из школе исте школске године 2.000,00
14. Испис после завршене школске године 2.000,00
15. Издавање Уверења о положеним испитима 2.000,00
16. Информатор за упис студената 200,00
17. Пријава за испит 100,00
18. Радне свеске 50,00
19. Пријемни испит 5.000,00
20. Замена испитивача, уколико је испитивач из Школе 7.000,00
21. Замена испитивача, уколико је испитивач из друге високо-школске установе 8.000,00
22. Школарина за упис у III годину, ради усклађивања стеченог стручног назива за кандидате који су завршили и то:
    - VI семестар 27.000,00
    - V семестар 35.000,00
    - IV семестар 45.000,00
23. Школарина за обнову године за студенте који су уписали доквалификацију ради усклађивања стеченог стручног назива 10.000,00
24. Накнадно остваривање предиспитних обавеза по предмету 5.000,00
25. Обрада захтева за поновно стицање статуса студента 10.000,00

Овај ценовник примењиваће се од 13.10.2017. године.

Пројекти , награде и признања