Примери правилно попуњених уплатница

Уплата школарине:

У пољу - Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

 Уплата студентског стандарда и осигурања:

У Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

 Уплата за полагање испита:

У пољу - Позив на број- уписујете: 03 - број индекса.

 

 Уплата за пренос бодова:

У пољу - Позив на број- уписујете: 03 - број индекса.

 

 Уплата за диплому први део:

У Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

 Уплата за диплому други део:

У пољу - Позив на број - уписујете: 03 - број индекса.

 

Пројекти , награде и признања