Примери правилно попуњених уплатница

Уплата школарине:

У пољу - Позив на број - уписујете свој број индекса.

skolarina 840 821666 94

 Уплата студентског стандарда и осигурања:

У Позив на број уписујете свој број индекса.

osiguranje 840 2681760 28

 Уплата за полагање испита:

У пољу - Позив на број - уписујете свој број индекса.

ispit 840 821666 94

 Уплата за пренос бодова:

У пољу - Позив на број - уписујете свој број индекса.

prenos 840 821666 94

 Уплата за диплому први део:

У Позив на број уписујете свој број индекса.

dipl prvideo 840 821666 94

 Уплата за диплому други део:

У пољу - Позив на број - уписујете свој број индекса.

uplata drugideo 840 821666 94

Пројекти , награде и признања